Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-238/19

"Dostawa 30 kpl. komputerów dla Pracowni Komputerowej - KC-zp.272-238/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 122,7 2019.04.11 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 70,6 2019.04.11 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.04.25 79
JEDZ doc 79,3 2019.04.11 82
Wzór formularza oferty - dostawy doc 28,9 2019.04.11 98
Wzór umowy - dostawy doc 34,4 2019.04.11 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 240,6 2019.04.11 90
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2019.04.25 83

Pobierz wszystkie dokumenty