Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-203/19

"dostawa zestawu do pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp. 272-203/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 127,1 2019.04.09 102

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 74,7 2019.04.09 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ docx 79,2 2019.04.09 97
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,4 2019.04.09 97
Wzór umowy - dostawy doc 33,4 2019.04.09 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 245,8 2019.04.09 95

Pobierz wszystkie dokumenty