Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.2.2019

"Termomodernizacja budynku warsztatowego i chłodni"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 897,3 2019.04.08 388

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 762,7 2019.04.08 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 430,5 2019.04.26 38
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 1131,7 2019.04.08 30
Rozdzielnia E-3 pdf 747,2 2019.04.08 27
Rozdzielnia E-4 pdf 1026,6 2019.04.08 29
Rozdzielnica RW-1 pdf 628,2 2019.04.08 29
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 562,8 2019.04.19 33
Załącznik nr 1 doc 104,5 2019.04.08 146
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlan pdf 410,5 2019.04.08 511
Załącznik nr 10.1 Ogólna specfikacja techniczna - Instalacja ogniw fotowolt pdf 227,9 2019.04.08 485
Załącznik nr 10.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla mod pdf 199,6 2019.04.08 345
Załącznik nr 11 - rys. A1 pdf 190,1 2019.04.08 320
Załącznik nr 11 - rys. A10 pdf 36,4 2019.04.08 432
Załącznik nr 11 - rys. A11 pdf 156,2 2019.04.08 407
Załącznik nr 11 - rys. A2 pdf 60,1 2019.04.08 509
Załącznik nr 11 - rys. A3 pdf 38,1 2019.04.08 411
Załącznik nr 11 - rys. A4 pdf 31,8 2019.04.08 445
Załącznik nr 11 - rys. A5 pdf 26,9 2019.04.08 395
Załącznik nr 11 - rys. A6 pdf 217,3 2019.04.08 605
Załącznik nr 11 - rys. A7 pdf 65,6 2019.04.08 296
Załącznik nr 11 - rys. A8 pdf 39,4 2019.04.08 342
Załącznik nr 11 - rys. A9 pdf 31,7 2019.04.08 280
Załącznik nr 11 - rys. S1 pdf 67,0 2019.04.08 214
Załącznik nr 11 – Projekt budowlano-wykonawczy pdf 894,0 2019.04.08 535
Załącznik nr 11.1 - Projekt budowlany Instalacje sanitarne pdf 282,3 2019.04.08 279
Załącznik nr 11.2 - Katalog_vents_group_2016 pdf 1151,7 2019.04.08 507
Załącznik nr 12 - Projekt instalacji fotowoltaicznej pdf 185,0 2019.04.08 207
Załącznik nr 12.1 - Plan realizacyjny wolnostojącego systemu fotowoltaiki pdf 279,3 2019.04.08 388
Załącznik nr 12.2 - System TF-58 uniwersalny pdf 262,5 2019.04.08 560
Załącznik nr 12.3 - Instrukcja BIOZ Instalacji fotowoltaicznej pdf 113,3 2019.04.08 158
Załącznik nr 13 - Dokumentacja wykonawcza Instalacja elektryczna wewnętrzna pdf 198,8 2019.04.08 413
Załącznik nr 13.1 - Instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego, ewakuac pdf 594,2 2019.04.08 384
Załącznik nr 13.2 - Instrukcja BIOZ Instalacja elektryczna wewnętrzna - Oświ pdf 102,8 2019.04.08 168
Załącznik nr 13.3 - Obliczenia natężenia oświetlenia led. pdf 3651,6 2019.04.08 555
Załącznik nr 14.1 - Przedmiar robót Termomodernizacja budynku warsztatowego pdf 147,6 2019.04.08 287
Załącznik nr 14.2 - Przedmiar robót Instalacje elektryczne wewnętrzne pdf 146,6 2019.04.08 375
Załącznik nr 14.3 - Przedmiar robót Fotowoltaika pdf 64,2 2019.04.08 473
Załącznik nr 2 doc 44,0 2019.04.08 478
Załącznik nr 3 doc 48,0 2019.04.08 396
Załącznik nr 4 doc 35,0 2019.04.08 444
Załącznik nr 5 doc 145,5 2019.04.08 501
Załącznik nr 6 doc 37,0 2019.04.08 386
Załącznik nr 7 doc 34,5 2019.04.08 274
Załącznik nr 8 pdf 758,3 2019.04.08 482
Załącznik nr 9 doc 43,0 2019.04.08 287
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 403,4 2019.04.19 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 40,1 2019.04.16 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 232,1 2019.04.19 40

Pobierz wszystkie dokumenty