Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.2.2019

"Termomodernizacja budynku warsztatowego i chłodni"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 897,3 2019.04.08 438

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 762,7 2019.04.08 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 430,5 2019.04.26 87
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 1131,7 2019.04.08 71
Rozdzielnia E-3 pdf 747,2 2019.04.08 79
Rozdzielnia E-4 pdf 1026,6 2019.04.08 79
Rozdzielnica RW-1 pdf 628,2 2019.04.08 69
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 562,8 2019.04.19 75
Załącznik nr 1 doc 104,5 2019.04.08 193
Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlan pdf 410,5 2019.04.08 557
Załącznik nr 10.1 Ogólna specfikacja techniczna - Instalacja ogniw fotowolt pdf 227,9 2019.04.08 546
Załącznik nr 10.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla mod pdf 199,6 2019.04.08 387
Załącznik nr 11 - rys. A1 pdf 190,1 2019.04.08 370
Załącznik nr 11 - rys. A10 pdf 36,4 2019.04.08 480
Załącznik nr 11 - rys. A11 pdf 156,2 2019.04.08 452
Załącznik nr 11 - rys. A2 pdf 60,1 2019.04.08 549
Załącznik nr 11 - rys. A3 pdf 38,1 2019.04.08 451
Załącznik nr 11 - rys. A4 pdf 31,8 2019.04.08 489
Załącznik nr 11 - rys. A5 pdf 26,9 2019.04.08 439
Załącznik nr 11 - rys. A6 pdf 217,3 2019.04.08 655
Załącznik nr 11 - rys. A7 pdf 65,6 2019.04.08 346
Załącznik nr 11 - rys. A8 pdf 39,4 2019.04.08 395
Załącznik nr 11 - rys. A9 pdf 31,7 2019.04.08 321
Załącznik nr 11 - rys. S1 pdf 67,0 2019.04.08 259
Załącznik nr 11 – Projekt budowlano-wykonawczy pdf 894,0 2019.04.08 578
Załącznik nr 11.1 - Projekt budowlany Instalacje sanitarne pdf 282,3 2019.04.08 325
Załącznik nr 11.2 - Katalog_vents_group_2016 pdf 1151,7 2019.04.08 571
Załącznik nr 12 - Projekt instalacji fotowoltaicznej pdf 185,0 2019.04.08 434
Załącznik nr 12.1 - Plan realizacyjny wolnostojącego systemu fotowoltaiki pdf 279,3 2019.04.08 434
Załącznik nr 12.2 - System TF-58 uniwersalny pdf 262,5 2019.04.08 609
Załącznik nr 12.3 - Instrukcja BIOZ Instalacji fotowoltaicznej pdf 113,3 2019.04.08 234
Załącznik nr 13 - Dokumentacja wykonawcza Instalacja elektryczna wewnętrzna pdf 198,8 2019.04.08 467
Załącznik nr 13.1 - Instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego, ewakuac pdf 594,2 2019.04.08 428
Załącznik nr 13.2 - Instrukcja BIOZ Instalacja elektryczna wewnętrzna - Oświ pdf 102,8 2019.04.08 212
Załącznik nr 13.3 - Obliczenia natężenia oświetlenia led. pdf 3651,6 2019.04.08 603
Załącznik nr 14.1 - Przedmiar robót Termomodernizacja budynku warsztatowego pdf 147,6 2019.04.08 338
Załącznik nr 14.2 - Przedmiar robót Instalacje elektryczne wewnętrzne pdf 146,6 2019.04.08 416
Załącznik nr 14.3 - Przedmiar robót Fotowoltaika pdf 64,2 2019.04.08 521
Załącznik nr 2 doc 44,0 2019.04.08 518
Załącznik nr 3 doc 48,0 2019.04.08 441
Załącznik nr 4 doc 35,0 2019.04.08 478
Załącznik nr 5 doc 145,5 2019.04.08 552
Załącznik nr 6 doc 37,0 2019.04.08 427
Załącznik nr 7 doc 34,5 2019.04.08 319
Załącznik nr 8 pdf 758,3 2019.04.08 515
Załącznik nr 9 doc 43,0 2019.04.08 328
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 403,4 2019.04.19 75

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 40,1 2019.04.16 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 232,1 2019.04.19 76

Pobierz wszystkie dokumenty