Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-154/19

"Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcami, do przewozu studentów w czasie zajęć terenowych WGGiIŚ - Kc-zp.272-154/19."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,1 2019.04.05 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 56,0 2019.04.05 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.04.16 70
Wykaz zrealizowanych usług doc 19,0 2019.04.05 76
Wzór formularza oferty doc 27,3 2019.04.05 82
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 29,5 2019.04.05 78
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 27,4 2019.04.05 77
Wzór umowy - usługi doc 31,1 2019.04.05 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,7 2019.04.16 90

Pobierz wszystkie dokumenty