Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-213/19

"usługa transportowa - wynajęcie autobusów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ - KC-zp.272-213/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,5 2019.04.05 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,3 2019.04.05 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.04.05 82
wykaz narzędzi doc 35,5 2019.04.05 91
Wzór formularza oferty doc 31,0 2019.04.05 86
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 30,8 2019.04.05 84
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - docx 26,5 2019.04.05 82
Wzór umowy - usługi doc 33,5 2019.04.05 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.04.16 76

Pobierz wszystkie dokumenty