Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-222/19

"Remont sali wykładowej nr 3 wraz z remontem stolarki okiennej w przewiązce pawilonów P A3 A4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-222/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 73,7 2019.04.03 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 83,9 2019.04.03 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.04.03 91
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2019.04.03 85
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,0 2019.04.03 89
Wykaz osób doc 42,5 2019.04.03 86
Wzor_umowy_s.3 docx 75,4 2019.04.03 97
Wzór formularza oferty doc 65,5 2019.04.03 95
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.03 93
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.04.03 92
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.04.03 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.04.18 147

Pobierz wszystkie dokumenty