Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-225/19

"Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-225/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,3 2019.04.01 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane remont dahu hali H-A1A2 etap2 docx 78,7 2019.04.01 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2019.04.01 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.04.01 102
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.04.01 110
Wykaz osób doc 39,5 2019.04.01 111
Wzor_umowy_Reont sanit_B-5 docx 75,7 2019.04.01 103
Wzór formularza oferty doc 61,0 2019.04.01 109
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.04.01 105
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.04.01 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.04.01 107

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 271,8 2019.04.18 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.04.26 102
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 268,3 2019.04.16 105
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 268,2 2019.04.18 97
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.04.16 97
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 269,2 2019.04.18 106

Pobierz wszystkie dokumenty