Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-156/19

"wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu studentów WGGiIŚ AGH - KC-zp.272-156/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,5 2019.03.29 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 76,8 2019.03.29 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,7 2019.03.29 26
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 26,8 2019.03.29 25
wykaz narzędzi doc 34,5 2019.03.29 25
Wzór formularza oferty - usługi doc 47,0 2019.03.29 26
Wzór umowy - zał. nr 4a doc 74,0 2019.03.29 24
Wzór umowy - zał. nr 4b doc 77,5 2019.03.29 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 24,9 2019.04.08 26
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2019.04.08 31

Pobierz wszystkie dokumenty