Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-156/19

"wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu studentów WGGiIŚ AGH - KC-zp.272-156/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,5 2019.03.29 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 76,8 2019.03.29 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,7 2019.03.29 64
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 26,8 2019.03.29 56
wykaz narzędzi doc 34,5 2019.03.29 58
Wzór formularza oferty - usługi doc 47,0 2019.03.29 66
Wzór umowy - zał. nr 4a doc 74,0 2019.03.29 65
Wzór umowy - zał. nr 4b doc 77,5 2019.03.29 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 24,9 2019.04.08 63
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2019.04.08 76

Pobierz wszystkie dokumenty