Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-160/19

"Usługa szkolenia dla pracowników AGH z zakresu programowania w języku Java - KC-zp.272-160/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie_SPOŁECZNE doc 373,0 2019.03.29 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 286,5 2019.03.29 29
wykaz_osób doc 269,5 2019.03.29 30
Wzór formularza oferty - usługi doc 262,8 2019.03.29 29
Wzór umowy - usługi doc 311,5 2019.03.29 25
Wzór_wykazu_usług doc 267,0 2019.03.29 29
Załącznik_nr_2_do_umowy_-_Umowa_Powierzenia_przetwarzania_danych__ (2) docx 207,9 2019.03.29 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania docx 505,9 2019.04.03 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 260,9 2019.04.08 21
Informacja z otwarcia ofert doc 257,8 2019.04.08 18

Pobierz wszystkie dokumenty