Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-19-2019

"Sukcesywne dostawy leków do programów lekowych"

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 238,7 2019.04.04 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 36,5 2019.04.23 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2019.05.08 41
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane pdf 238,7 2019.04.04 39
SIWZ pdf 597,0 2019.04.04 32
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 54,0 2019.04.04 38
Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo- cenowy xls 31,5 2019.04.04 41
Załącznik nr 3 - JEDZ doc 239,0 2019.04.04 46
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy (przedmiot umowy) doc 30,0 2019.04.04 33
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy pdf 384,5 2019.04.04 38
Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.04.04 41
Załącznik nr 7 - Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych doc 68,5 2019.04.04 39

Pobierz wszystkie dokumenty