Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-194/19

"wykonywanie usług ślusarskich na terenie uczelni AGH w Krakowie - KC-zp.272-194/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,1 2019.03.27 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 68,6 2019.03.27 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.03.27 73
Kosztorys cenowy 2019 doc 52,5 2019.03.27 64
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2019.03.27 64
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 38,5 2019.03.27 64
Wykaz usług doc 42,0 2019.03.27 70
Wzór formularza oferty doc 28,9 2019.03.27 71
Wzór umowy - usługi doc 99,0 2019.03.27 73
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2019.03.27 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.04.11 58

Pobierz wszystkie dokumenty