Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-174/19

"Dostawa oraz instalacja pieca wysokotemperaturowego dla WIMiC - KC-zp.272-174/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,5 2019.03.26 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 55,0 2019.03.26 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2019.03.26 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.03.26 85
Wzór formularza oferty doc 27,7 2019.03.26 90
Wzór umowy - dostawy docx 33,8 2019.03.26 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.04.03 84

Pobierz wszystkie dokumenty