Szczegóły ogłoszenia

ZP/6/2019

"Zakup i dostawa 2 sztuk stacjonarnych aparatów cyfrowych RTG i 1 sztuki aparatu RTG typu ramię C wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) Wyroby medyczne zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.), przedmiot zamówienia musi posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania. "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 155,4 2019.03.13 59

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia pdf 94,6 2019.04.04 17
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_11.04.2019 pdf 71,9 2019.04.11 13
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_16.04.2019 pdf 82,3 2019.04.16 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 297,1 2019.03.13 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.03.13 22
Wykaz dostaw lub usług doc 21,4 2019.03.13 25
zał. nr 1 - GRUPA 1 - aparat rtg docx 45,9 2019.03.13 67
zał. nr 1a - opis do grupy 1 7z 596,8 2019.03.13 64
zał. nr 2 - GRUPA 2 - aparat rtg ramię C docx 33,4 2019.03.13 58
zał. nr 3 - wzór oferty docx 32,5 2019.03.13 27
zał. nr 4 warunki gwarancji i serwisu doc 80,0 2019.03.13 28
zał. nr 5 - grupa 1 doc 80,0 2019.03.13 32
zał. nr 5a - grupa 2 doc 76,0 2019.03.13 27
zał. nr 6 - JEDZ xml 121,8 2019.03.13 24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,8 2019.03.13 22

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana_SIWZ_16.04.2019 zip 399,2 2019.04.16 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
pytania i odpowiedzi_3 zip 7458,1 2019.04.11 21
pytania_i_odpowiedzi_04.04.2019 zip 577,8 2019.04.04 59
pytanie_i_odpowiedz_1 doc 2733,5 2019.03.29 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2019.05.06 14
protokol_wizja zip 3572,6 2019.04.03 31

Pobierz wszystkie dokumenty