Szczegóły ogłoszenia

KA-2/021/2019

"Dostawa modułów oprogramowania finansowo - księgowego, gospodarki materiałowej, magazynowego, obsługi pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137,0 2019.03.08 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 266,0 2019.03.08 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2019.03.08 88
ESPD xml 133,6 2019.03.08 95
Formularz ofertowy doc 119,5 2019.03.08 96
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,5 2019.03.08 86
Opis przedmiotu zamówienia doc 211,0 2019.03.08 124
Projekt umowy doc 183,5 2019.03.08 102
Wykaz dostaw doc 21,6 2019.03.08 93
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,3 2019.03.08 98

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie doc 166,5 2019.03.15 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 210,4 2019.04.11 88

Pobierz wszystkie dokumenty