Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-26/19

"dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH- KC-zp.272-26/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,0 2019.03.06 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 74,0 2019.03.06 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,2 2019.03.06 40
JEDZ docx 66,4 2019.03.06 39
Szczegolowa specyfikacja techniczno - cenowa 11-09-2018 doc 62,5 2019.03.06 49
Wzór formularza oferty - dostawy docx 28,7 2019.03.06 41
Wzór umowy - 26 docx 31,2 2019.03.06 40
załącznik 1a - opis przedmiotu zamówienia doc 296,0 2019.03.06 52

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 290,0 2019.03.19 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,0 2019.04.10 26
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 docx 331,8 2019.04.05 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (11) xml 231,7 2019.03.06 43
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 222,5 2019.03.14 38
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 docx 268,1 2019.04.05 30
Informacja o zmianie ogłoszenia 3 doc 223,0 2019.04.10 28
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-sprostowanie rtf 52,4 2019.04.10 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2019.04.08 30
sprostowanie 26 docx 14,8 2019.03.19 38

Pobierz wszystkie dokumenty