Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.5.II.2019

"Dostawa monitorów kardiologicznych 15 szt oraz stacji centralnego monitorowania 3 szt w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 100,0 2019.03.01 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
05.03.2019 Odpowiedzi doc 33,5 2019.03.05 68
06.03.2019 Do wszystkich Wykonawców doc 20,5 2019.03.06 49
06.03.2019 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 78,5 2019.03.06 51
11.03.2019 informacja z otwarcia ofert xls 25,0 2019.03.11 46
SIWZ doc 208,5 2019.03.01 78
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 82,5 2019.03.01 63
Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy doc 124,0 2019.03.01 58
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 44,0 2019.03.01 45
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie RODO doc 26,0 2019.03.01 51
Załącznik nr 5 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 32,0 2019.03.01 38
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 34,0 2019.03.01 45
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 87,0 2019.03.01 48
Załącznik nr 8 do SIWZ Procedura   16569,0 2019.03.01 48

Pobierz wszystkie dokumenty