Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-76/19

"Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-76/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 39,2 2019.02.21 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 98,0 2019.02.21 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wzór umowy doc 103,0 2019.02.21 55
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.04.03 30
JEDZ doc 214,0 2019.02.21 56
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 26,4 2019.02.21 57
Wzór formularza oferty doc 31,6 2019.02.21 58

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 270,6 2019.03.12 52
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 272,0 2019.03.19 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania 2 zmiana SIWZ doc 1202,8 2019.03.20 48
Odpowiedź na zapytania 4 zmiana SIWZ doc 271,6 2019.03.20 54
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,5 2019.03.20 50
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 270,3 2019.03.20 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
76espd-request xml 121,5 2019.02.21 63
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 268,0 2019.02.28 65
informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 267,9 2019.03.08 54
informacja o zmianie ogłoszenia 3 doc 267,9 2019.03.14 48
informacja o zmianie ogłoszenia 4 doc 267,9 2019.03.19 39
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2019.04.03 46
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 273,0 2019.03.05 57
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 275,6 2019.03.12 54
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 doc 275,0 2019.03.19 36
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 doc 272,1 2019.03.21 38
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.03.21 46

Pobierz wszystkie dokumenty