Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-76/19

"Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-76/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 39,2 2019.02.21 132

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 98,0 2019.02.21 191

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wzór umowy doc 103,0 2019.02.21 121
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.04.03 93
JEDZ doc 214,0 2019.02.21 119
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 26,4 2019.02.21 126
Wzór formularza oferty doc 31,6 2019.02.21 118

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 270,6 2019.03.12 112
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 272,0 2019.03.19 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania 2 zmiana SIWZ doc 1202,8 2019.03.20 112
Odpowiedź na zapytania 4 zmiana SIWZ doc 271,6 2019.03.20 119
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 271,5 2019.03.20 116
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 270,3 2019.03.20 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
76espd-request xml 121,5 2019.02.21 127
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 268,0 2019.02.28 120
informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 267,9 2019.03.08 110
informacja o zmianie ogłoszenia 3 doc 267,9 2019.03.14 105
informacja o zmianie ogłoszenia 4 doc 267,9 2019.03.19 96
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2019.04.03 111
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 273,0 2019.03.05 126
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 275,6 2019.03.12 113
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 doc 275,0 2019.03.19 93
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 doc 272,1 2019.03.21 96
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.03.21 106

Pobierz wszystkie dokumenty