Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.2.2019

"Zagospodarowanie przestrzeni wokół Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 62,5 2019.02.19 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,8 2019.02.19 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 79950,7 2019.02.19 44
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,6 2019.02.19 24
Formularz oferty doc 53,0 2019.02.19 32
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2019.02.19 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,0 2019.02.19 28
Projekt umowy doc 202,0 2019.02.19 33
STWiOR pdf 627,1 2019.02.19 29
Wykaz robót budowlanych doc 35,0 2019.02.19 29
Wykaz osób doc 42,5 2019.02.19 24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2019.02.19 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2019.03.08 55

Pobierz wszystkie dokumenty