Szczegóły ogłoszenia

NA/P/40/2019

"Rozbudowa budynku AL - Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej - dla potrzeb WEiI PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 199,4 2019.02.11 80

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 44,5 2019.02.22 1

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 249,0 2019.02.11 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,7 2019.02.11 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 46,1 2019.02.11 12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 83740,9 2019.02.11 37
Wykaz osób doc 50,0 2019.02.11 13
Wykaz robót budowlanych doc 56,0 2019.02.11 15
Wzór oferty na roboty budowlane doc 94,0 2019.02.11 13
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1454,8 2019.02.11 14
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 42,6 2019.02.11 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 22.02.2019 doc 37,0 2019.02.22 2

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 21.02.2019 doc 38,0 2019.02.21 8

Pobierz wszystkie dokumenty