Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-75/19

"Usługa hotelowa i restauracyjna dla 100 osobowej grupy uczestników wycieczki pracowniczej AGH do Gdańska - KC-zp.272-75/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie społeczne doc 233,5 2019.02.06 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,5 2019.02.14 37
Istone postanowienia umowne docx 26,1 2019.02.06 41
Oferta cenowa docx 24,1 2019.02.06 38
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-1 doc 38,0 2019.02.06 41
załącznik nr 2 do umowy RODO doc 67,5 2019.02.06 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,1 2019.02.14 50

Pobierz wszystkie dokumenty