Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.1.2019

"Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Głusko"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3654,3 2019.01.30 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf 782,4 2019.01.30 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ID Postępowania pdf 101,7 2019.01.30 44
Informacja z otwarcia ofert pdf 394,8 2019.03.18 51
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_82b1a601-04d0-4ccd-b004-811a460c2613 asc 0,7 2019.01.30 59
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 1922,2 2019.03.05 56
Sprostowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 976,8 2019.03.05 50
Załącznik nr 1 doc 213,5 2019.01.30 58
Załącznik nr 2 docx 52,1 2019.01.30 64
Załącznik nr 3 pdf 701,4 2019.01.30 59
Załącznik nr 4 doc 238,0 2019.01.30 44
Załącznik nr 5 doc 223,5 2019.01.30 56
Załącznik nr 6 doc 175,0 2019.01.30 59
Załącznik nr 7 doc 176,0 2019.01.30 57
Załącznik nr 8 doc 61,0 2019.01.30 51
Załącznik nr 8 po zmianie doc 61,0 2019.03.05 48
Załącznik nr 9 pdf 595,4 2019.01.30 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 325,2 2019.03.01 44

Pobierz wszystkie dokumenty