Szczegóły ogłoszenia

CRZP/22/2019/AEZ

"Platforma programistyczna dla systemów wbudowanych z zestawem elementów elektronicznych - w ramach projektu SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
506697-N-2019 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 74,5 2019.01.24 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 652,0 2019.01.24 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór_oferty doc 146,0 2019.01.24 19
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 119,5 2019.01.24 14
3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 121,0 2019.01.24 14
4_Wzór umowy doc 185,5 2019.01.24 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 205,0 2019.02.04 7

Pobierz wszystkie dokumenty