Szczegóły ogłoszenia

US/OM/1/19

"Usługa stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej obszaru i mienia należącego do Szpitala wraz z obsługą portierni i centrali telefonicznej."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,0 2019.01.23 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 117,5 2019.01.23 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.01.23 65
Wykaz dostaw lub usług doc 34,5 2019.01.23 67
Wzór oferty na dostawy doc 87,5 2019.01.23 63
Wzór umowy na usługi doc 62,5 2019.01.23 72

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 174,0 2019.01.28 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.01.31 66

Pobierz wszystkie dokumenty