Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-03/19

"Dostawa papieru wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2019.01.22 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,1 2019.01.22 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.01.22 25
Formularz cenowy xlsx 15,6 2019.01.22 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,6 2019.01.22 23
Projekt umowy doc 76,0 2019.01.22 24
Wzór formularza oferty doc 52,5 2019.01.22 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.01.31 16

Pobierz wszystkie dokumenty