Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-02/19

"Dostawa nowego samochodu osobowego o napędzie elektrycznym wraz z akumulatorami dla Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,2 2019.01.18 114

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,4 2019.01.22 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,0 2019.01.18 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.01.18 47
Opis_techniczny_samochodu_osobowego doc 48,0 2019.01.18 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,6 2019.01.18 39
Projekt umowy doc 80,5 2019.01.18 54
Protokół odbioru - wzór doc 35,5 2019.01.18 47
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 19,5 2019.01.18 65
Wzór formularza oferty doc 55,5 2019.01.18 43
zmieniony Opis_techniczny_samochodu_osobowego doc 46,5 2019.01.22 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 20,4 2019.01.22 54

Pobierz wszystkie dokumenty