Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/07/01/01/2019

"usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 134,5 2019.01.18 64

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 80,7 2019.02.21 50
Zmiana ogłoszenia II pdf 70,7 2019.03.06 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 258,5 2019.01.18 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.01.18 45
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2019.01.18 47
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 286,5 2019.01.18 50
Wzór umowy doc 148,0 2019.01.18 54
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 80,5 2019.01.18 64
Załącznik do SIWZ Harmonogram odbioru odpadów xls 24,0 2019.01.18 61
Załącznik nr 3 - Wykaz narzędzi - pojazdy doc 34,5 2019.01.18 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,5 2019.01.18 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 45,5 2019.02.21 46
Powiadomienie o zmianach w SIWZ II doc 28,0 2019.03.06 38

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 50,5 2019.02.21 44
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II doc 29,5 2019.03.06 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dodatkowa Informacja dla Wykonawców doc 26,5 2019.01.22 59
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2019.03.14 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 24,5 2019.02.21 46
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II doc 24,5 2019.03.06 41

Pobierz wszystkie dokumenty