Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/07/01/01/2019

"usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 134,5 2019.01.18 24

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 80,7 2019.02.21 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 258,5 2019.01.18 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.01.18 15
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2019.01.18 16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 286,5 2019.01.18 19
Wzór umowy doc 148,0 2019.01.18 18
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 80,5 2019.01.18 23
Załącznik do SIWZ Harmonogram odbioru odpadów xls 24,0 2019.01.18 21
Załącznik nr 3 - Wykaz narzędzi - pojazdy doc 34,5 2019.01.18 16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,5 2019.01.18 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 45,5 2019.02.21 2

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 50,5 2019.02.21 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dodatkowa Informacja dla Wykonawców doc 26,5 2019.01.22 20
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 24,5 2019.02.21 4

Pobierz wszystkie dokumenty