Szczegóły ogłoszenia

CRZP/20/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS084-200779 pdf 132,6 2019.04.30 178
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS084-200779-pl pdf 132,6 2019.04.30 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ (po zmianie SIWZ_1) doc 770,0 2019.04.30 214

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty (po zmianie SIWZ_1) doc 340,0 2019.04.30 138
2_JEDZ w postaci xml zip 83,1 2019.04.30 111
3_klucz publiczny oraz identyfikator postępowania rar 9,3 2019.04.30 107
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 51,5 2019.04.30 104
5_Wykaz usług doc 55,5 2019.04.30 125
6_Wykaz osób doc 67,0 2019.04.30 102
7_Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia doc 43,0 2019.04.30 110
8_Wzory umów rar 70,3 2019.04.30 125
9_Dokumentacja badania gruntu pdf 6104,5 2019.04.30 118
_10_PFU Hala Sportowa rar 34745,8 2019.04.30 206
_11_PFU Akademik rar 20227,9 2019.04.30 189
_12_Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP pdf 3088,4 2019.04.30 103

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 354,4 2019.05.31 114

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedż na zapytanie w sprawie SIWZ_1 pdf 478,5 2019.05.31 110
Odpowiedż na zapytanie w sprawie SIWZ_2 pdf 828,2 2019.05.31 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 667,3 2019.06.25 171
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 simap pdf 88,1 2019.05.31 84
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1 ted pdf 85,8 2019.06.04 103
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 294,9 2019.05.31 123
Zawiadomienie o odmowie podpisania umowy pdf 286,4 2019.10.08 69

Pobierz wszystkie dokumenty