Szczegóły ogłoszenia

CRZP/20/2019/AEZ

"Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej i akademika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS084-200779 pdf 132,6 2019.01.17 51
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS084-200779-pl pdf 132,6 2019.04.30 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 629,0 2019.04.30 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 339,0 2019.04.30 29
2_JEDZ w postaci xml zip 83,1 2019.04.30 22
3_klucz publiczny oraz identyfikator postępowania rar 9,3 2019.04.30 25
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 51,5 2019.04.30 21
5_Wykaz usług doc 55,5 2019.04.30 28
6_Wykaz osób doc 67,0 2019.04.30 25
7_Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia doc 43,0 2019.04.30 21
8_Wzory umów rar 70,3 2019.04.30 25
9_Dokumentacja badania gruntu pdf 6104,5 2019.04.30 23
_10_PFU Hala Sportowa rar 34745,8 2019.04.30 44
_11_PFU Akademik rar 20227,9 2019.04.30 47
_12_Instrukcja-Uzytkownika-Systemu-miniPortal-ePUAP pdf 3088,4 2019.04.30 23

Pobierz wszystkie dokumenty