Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.3.I.2019

"Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Oświęcimiu nr POIS.09.01.00-00-0342/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 128,5 2019.01.10 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
15.01.2019 Odpowiedzi doc 61,5 2019.01.15 49
18.01.2019 informacja z otwarcia ofert xls 65,5 2019.01.18 73
SIWZ doc 270,5 2019.01.10 67
Unieważnienie postępowania dla pakietów nr 1,4 doc 65,5 2019.02.05 30
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 103,0 2019.01.10 62
Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy doc 693,5 2019.01.10 108
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 83,0 2019.01.10 39
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie RODO doc 66,5 2019.01.10 47
Załącznik nr 5 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 71,0 2019.01.10 41
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 73,0 2019.01.10 44
Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 124,0 2019.01.10 49
Załącznik nr 8 do SIWZ Procedura   16569,0 2019.01.10 49

Pobierz wszystkie dokumenty