Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.2019

"Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 178,6 2019.01.07 175

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 104,5 2019.01.17 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 143,6 2019.01.07 126

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 210255,2 2019.01.07 285
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 101,7 2019.01.07 89
Formularz oferty doc 132,0 2019.01.07 79
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 114,5 2019.01.07 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 155,0 2019.01.07 69
Projekt umowy doc 264,5 2019.01.07 93
STWIOR zip 807,9 2019.01.07 95
Wykaz robót budowlanych doc 112,0 2019.01.07 96
Wykaz osób doc 118,5 2019.01.07 77
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 98,0 2019.01.07 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 97,9 2019.01.17 68

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 97,5 2019.01.16 97
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 99,1 2019.01.21 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11 doc 98,9 2019.01.21 73
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12 doc 98,4 2019.01.21 87
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13 doc 98,8 2019.01.28 70
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 14 doc 100,5 2019.01.28 71
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 15 doc 98,8 2019.01.28 70
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 98,3 2019.01.16 90
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 98,4 2019.01.16 86
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 99,6 2019.01.16 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 98,8 2019.01.16 93
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 98,7 2019.01.16 86
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 101,9 2019.01.21 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 98,6 2019.01.21 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 107,0 2019.01.21 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 98,3 2019.01.31 219
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 96,2 2019.01.17 134
skorygowany przedmiar INSTALACJE SANITARNE pdf 563,3 2019.01.21 100
załączniki do odpowedzi 28.01.2019 zip 2458,4 2019.01.28 86
Załączniki nr 2 do odpowiedzi zip 466,9 2019.01.21 88
Złącznik do odpowiedzi zip 195,6 2019.01.16 99

Pobierz wszystkie dokumenty