Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.30.2018

"Przebudowa budynku Izby Regionalnej usytuowanego na dz. nr 2512/1 w miejscowości Niepołomice, Gmina Niepołomice w ramach rewitalizacji obiektu"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 188,2 2018.12.17 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 424,0 2018.12.17 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
02_STWiOR zip 1812,4 2018.12.17 72
dokumentacja projektowa zip 22664,2 2018.12.17 98
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 380,8 2018.12.17 57
Formularz oferty doc 414,5 2018.12.17 61
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 396,5 2018.12.17 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 434,0 2018.12.17 60
Projekt umowy doc 546,5 2018.12.17 64
Wykaz robót budowlanych doc 394,5 2018.12.17 65
Wykaz osób doc 397,0 2018.12.17 63
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 377,5 2018.12.17 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 394,0 2019.01.03 98

Pobierz wszystkie dokumenty