Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/10/18

"Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,7 2018.12.13 163

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 65,1 2018.12.13 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.12.13 156
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,2 2018.12.13 158
Szczegółowy opis zamówienia doc 39,8 2018.12.13 185
Wzór oferty na dostawy doc 27,1 2018.12.13 150
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 29,5 2018.12.13 155

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 154,1 2019.01.08 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2019.01.21 152
wybór oferty w części pakietu nr 3 docx 17,5 2019.02.13 144

Pobierz wszystkie dokumenty