Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.11.2018

"Zadanie nr 3 Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą Cz. 1 Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników. Cz. 2 Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, przysiółek Kawcze. Cz. 3 Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże realizowanej w ramach projektu ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu procedura pełna pdf 157,7 2018.12.11 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 360,5 2018.12.11 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualizacja Koncepcji 7z 7707,4 2018.12.11 74
Aktualizacja PFU 7z 2542,4 2018.12.11 70
Decyzja - GDDKiA - zad. 3 cz.1 pdf 840,8 2018.12.11 53
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 102,3 2018.12.11 49
Formularz oferty doc 140,5 2018.12.11 56
Harmongram rzeczowo-finansowy_ pdf 379,1 2018.12.11 58
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowyc pdf 409,9 2018.12.11 45
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 150,1 2018.12.11 43
Oświadczenie_w_celu_potwierdzenia_braku_podstaw_wykluczenia_(opłata podatków doc 114,0 2018.12.11 44
Oświadczenie_w_celu_potwierdzenia_braku_podstaw_wykluczenia_(zakaz ubiega si doc 112,0 2018.12.11 49
PFU Opis 7z 493,9 2018.12.11 71
Projekt robót geologicznych - zad. 3 cz. 3 studnia dz. nr 881_4 Podłęże 7z 9558,8 2018.12.11 60
Projekt umowy pdf 599,4 2018.12.11 55
Wykaz osób doc 124,5 2018.12.11 44
wykaz robót doc 114,0 2018.12.11 55
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 100,0 2018.12.11 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytanie do SIWZ -1 doc 137,5 2019.01.08 79
Odpowiedź na pytanie do SIWZ -2 doc 109,0 2019.01.09 61
Protokół z wizji w tereie doc 133,0 2019.01.11 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 97,6 2019.01.24 126

Pobierz wszystkie dokumenty