Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-14/18

"Remont powłoki malarskiej sali 210 na poziomie II piętra oraz sali 107 wraz z zapleczem w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2018.12.06 212

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,4 2018.12.06 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.12.06 63
faktura i kolorystyka tapet do sali 107 docx 987,8 2018.12.06 71
opis przedmiotu zamówienia doc 48,0 2018.12.06 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.12.06 61
remont powłoki sal 107+ 210 przedmiar pdf 65,1 2018.12.06 79
sala 107 pdf 2474,1 2018.12.06 72
sala 107 dokumentacja zdjęciowa docx 1146,6 2018.12.06 78
sala 210 pdf 1086,8 2018.12.06 58
sala 210 dokumentacja zdjęciowa docx 1309,0 2018.12.06 67
schemat I piętra pdf 2086,8 2018.12.06 64
schemat II piętra pdf 1992,1 2018.12.06 67
schemat kolorystyki sali 107 docx 12,0 2018.12.06 61
specyfikacja doc 115,5 2018.12.06 65
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.12.06 70
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2018.12.06 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.12.21 94

Pobierz wszystkie dokumenty