Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.15.2018

"Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno "

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 173,0 2018.11.16 173

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 188,2 2019.03.13 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY SIWZ docx 339,4 2019.03.13 92
AKTUALNY Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx 230,2 2019.03.13 68
AKTUALNY Załącznik nr 10 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 1785,0 2019.03.13 75
AKTUALNY Załącznik nr 11 Identyfikator postępowania i klucz publiczny zip 11,8 2019.03.15 51
AKTUALNY Załącznik nr 2 JEDZ doc 376,0 2019.03.13 67
AKTUALNY Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 224,4 2019.03.13 62
AKTUALNY Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 224,3 2019.03.13 62
AKTUALNY Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 225,6 2019.03.13 54
AKTUALNY Załącznik nr 6 Wykaz osób docx 226,0 2019.03.13 57
AKTUALNY Załącznik nr 7 Wzór umowy docx 253,9 2019.03.13 58
protokół z otwarcia ofert pdf 793,4 2019.04.19 76
SIWZ - budowa zadanie nr 3 docx 314,9 2018.11.16 209
skan - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 639,9 2019.05.31 26
skan - zawiadomienie o odrzuceniu oferty pdf 656,0 2019.05.09 43
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 18.12.2018 r. pdf 364,8 2018.11.16 141
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2019 r. pdf 562,7 2019.01.28 106
skan zmiana terminu i treści SIWZ z dnia 11.03.2019 r. pdf 582,7 2019.03.13 72
Załącznik nr 10 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 3997,8 2018.11.16 138
Załącznik nr 2 JEDZ doc 376,5 2018.11.16 108
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 224,0 2018.11.16 104
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 223,9 2018.11.16 102
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 225,2 2018.11.16 103
Załącznik nr 6 Wykaz osób docx 225,6 2018.11.16 94
Załącznik nr 7 Wzór umowy docx 251,0 2018.11.16 108
Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa zip 42924,2 2018.11.16 199
Załącznik nr 9 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 1 pdf 15697,1 2018.11.16 96
Zmiana treści Załącznika nr 1 Formularz ofertowy z dnia 22_11_2018r pdf 338,9 2018.11.16 122
zmiana Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy docx 228,4 2018.11.16 140

Pobierz wszystkie dokumenty