Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.15.2018

"Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - zadanie Nr 3 w leśnictwie Mrzeżyno "

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 173,0 2018.11.16 142

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 188,2 2019.03.13 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY SIWZ docx 339,4 2019.03.13 62
AKTUALNY Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx 230,2 2019.03.13 46
AKTUALNY Załącznik nr 10 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 1785,0 2019.03.13 37
AKTUALNY Załącznik nr 11 Identyfikator postępowania i klucz publiczny zip 11,8 2019.03.15 28
AKTUALNY Załącznik nr 2 JEDZ doc 376,0 2019.03.13 38
AKTUALNY Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 224,4 2019.03.13 35
AKTUALNY Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 224,3 2019.03.13 35
AKTUALNY Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 225,6 2019.03.13 35
AKTUALNY Załącznik nr 6 Wykaz osób docx 226,0 2019.03.13 31
AKTUALNY Załącznik nr 7 Wzór umowy docx 253,9 2019.03.13 33
protokół z otwarcia ofert pdf 793,4 2019.04.19 15
SIWZ - budowa zadanie nr 3 docx 314,9 2018.11.16 185
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 18.12.2018 r. pdf 364,8 2018.11.16 118
skan zmiana terminu - zmiana treści SIWZ z dnia 28.01.2019 r. pdf 562,7 2019.01.28 88
skan zmiana terminu i treści SIWZ z dnia 11.03.2019 r. pdf 582,7 2019.03.13 41
Załącznik nr 10 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 3997,8 2018.11.16 81
Załącznik nr 2 JEDZ doc 376,5 2018.11.16 87
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 224,0 2018.11.16 81
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 223,9 2018.11.16 81
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 225,2 2018.11.16 78
Załącznik nr 6 Wykaz osób docx 225,6 2018.11.16 70
Załącznik nr 7 Wzór umowy docx 251,0 2018.11.16 81
Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa zip 42924,2 2018.11.16 174
Załącznik nr 9 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 1 pdf 15697,1 2018.11.16 75
Zmiana treści Załącznika nr 1 Formularz ofertowy z dnia 22_11_2018r pdf 338,9 2018.11.16 104
zmiana Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy docx 228,4 2018.11.16 113

Pobierz wszystkie dokumenty