Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-77/18

"Remont Kliniki Onkologii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii -Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie wraz z dostawą i instalacją sprzętów wbudowanych lub wymagających specjalistycznych instalacji"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 617646-N-2018 pdf 1843,5 2018.10.01 218

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie 2 nr 500253233-N-2018 docx 14,1 2018.10.22 48
Ogłoszenie o zmianie nr 500243759-N-2018 10-10-2018 docx 14,6 2018.10.10 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - zmiana 22-10-2018 pdf 851,9 2018.10.01 109

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana treści specyfikacji 10-10-2018 pdf 290,7 2018.10.10 81

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji 22-10-2018 pdf 514,1 2018.10.22 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokol z otwarcia ofert doc 125,2 2018.11.05 85

Pobierz wszystkie dokumenty