Szczegóły ogłoszenia

ZP/1767/U/18

"NARZĘDZIA INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ: platforma komunikacyjna, dydaktyczna i internetowa (usługa opracowania i wdrożenia dedykowanej platformy)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 153,4 2018.09.21 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 377,0 2018.09.21 68

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 182,0 2018.09.21 44
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy RODO docx 87,8 2018.09.21 41
Załącznik nr 3 - JEDZ xml 119,9 2018.09.21 40
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 119,2 2018.09.21 36
Załącznik nr 4 - Oświadczenia Wykonawcy docx 88,1 2018.09.21 37
Załącznik nr 5 - Wykaz usług doc 104,5 2018.09.21 47
Załącznik nr 6 - Wykaz osób doc 108,0 2018.09.21 40
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 116,0 2018.09.21 37
Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy doc 169,0 2018.09.21 48
Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia docx 203,1 2018.09.21 111
Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia-załacznik docx 35,8 2018.09.21 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 103,0 2018.10.30 50

Pobierz wszystkie dokumenty