Szczegóły ogłoszenia

ZP/1931/U/18/I

"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych ujętych w programie Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt nr POWR.02.17.00-00-0010/18 pt. Profesjonalny mediator gospodarczy - studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM - części 1, 7, 9, 12"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 856,0 2018.09.20 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 16,2 2018.09.28 36

Pobierz wszystkie dokumenty