Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-467/18

"Dostawa systemów zarządzania siecią, specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu aktywnego dla potrzeb budynku WIEiT AGH (B-9) w Krakowie- KC-zp.272-467/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,7 2018.09.12 83

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 98,7 2018.10.03 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,1 2018.09.12 122

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.10.18 54
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2018.09.12 65
Wzór formularza oferty doc 34,5 2018.09.12 85
Wzór umowy - dostawy doc 39,8 2018.09.12 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 219,1 2018.10.01 66
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 215,3 2018.10.03 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 382,5 2018.10.01 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 467 xml 130,4 2018.09.12 82
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 215,6 2018.09.28 61
Informacja o zmianie ogłoszenia2 docx 215,7 2018.10.01 65
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2018.10.18 65
Szczetgółowa_specyfikacja_techniczna załącznik nr 5 xlsx 73,9 2018.10.03 81

Pobierz wszystkie dokumenty