Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-467/18

"Dostawa systemów zarządzania siecią, specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu aktywnego dla potrzeb budynku WIEiT AGH (B-9) w Krakowie- KC-zp.272-467/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,7 2018.09.12 56

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 98,7 2018.10.03 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,1 2018.09.12 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.10.18 34
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2018.09.12 41
Wzór formularza oferty doc 34,5 2018.09.12 59
Wzór umowy - dostawy doc 39,8 2018.09.12 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 219,1 2018.10.01 44
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 215,3 2018.10.03 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 382,5 2018.10.01 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 467 xml 130,4 2018.09.12 58
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 215,6 2018.09.28 39
Informacja o zmianie ogłoszenia2 docx 215,7 2018.10.01 41
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2018.10.18 44
Szczetgółowa_specyfikacja_techniczna załącznik nr 5 xlsx 73,9 2018.10.03 52

Pobierz wszystkie dokumenty