Szczegóły ogłoszenia

49/2017/UE

"Dostawa sprzętu komputerowego - TEST"

Datacomp_użytkownik testowy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,0 2018.09.10 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 59,6 2018.09.10 1

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,2 2018.09.10 3
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,4 2018.09.10 3
Wzór oferty na dostawy doc 23,0 2018.09.10 3

Pobierz wszystkie dokumenty