Szczegóły ogłoszenia

49/2017/UE

"Dostawa sprzętu komputerowego - TEST"

Datacomp_użytkownik testowy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,0 2018.09.10 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 59,6 2018.09.10 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,2 2018.09.10 12
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,4 2018.09.10 16
Wzór oferty na dostawy doc 23,0 2018.09.10 16

Pobierz wszystkie dokumenty