Szczegóły ogłoszenia

BP.271.46.2018.BS

",,Rewaloryzacja alejek spacerowych, budowa schodów skarpowych wraz z wykonaniem oświetlenia oraz renowacja fontanny i rewitalizacja stawu w ramach ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie" - etap I - Rewaloryzacja alejek spacerowych, budowa schodów skarpowych wraz z wykonaniem oświetlenia"."

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,6 2018.08.28 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,4 2018.08.28 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.08.28 17
ETAP I pdf 1862,9 2018.08.28 17
karta gwarancyjna doc 49,5 2018.08.28 17
KOSZ JPG 106,1 2018.08.28 17
lampa pdf 219,8 2018.08.28 17
ŁAWKA JPG 78,8 2018.08.28 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2018.08.28 17
oświetlenie1 pdf 1392,8 2018.08.28 17
oświetlenie2 pdf 178,3 2018.08.28 17
oświetlenie3 pdf 114,2 2018.08.28 17
PARK OPIS pdf 51,3 2018.08.28 17
PARK_PLAN pdf 530,6 2018.08.28 17
PRZEDMIAR_PARK POWSTAŃCÓW_ETAP pdf 235,9 2018.08.28 19
SCHODY pdf 399,4 2018.08.28 17
STWiOR pdf 428,5 2018.08.28 17
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,9 2018.08.28 17
wzór oferty na roboty budowlane docx 31,8 2018.08.28 17
wzór umowy roboty budowlane doc 93,5 2018.08.28 17
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.08.28 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej pdf 3931,8 2018.08.28 17
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 349,5 2018.08.28 18
załączniki do SIWZ zip 9172,0 2018.08.28 17

Pobierz wszystkie dokumenty