Szczegóły ogłoszenia

BP.271.46.2018.BS

",,Rewaloryzacja alejek spacerowych, budowa schodów skarpowych wraz z wykonaniem oświetlenia oraz renowacja fontanny i rewitalizacja stawu w ramach ,,Rewitalizacji Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie" - etap I - Rewaloryzacja alejek spacerowych, budowa schodów skarpowych wraz z wykonaniem oświetlenia"."

Gmina Śrem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,6 2018.08.28 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,4 2018.08.28 1

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.08.28 1
ETAP I pdf 1862,9 2018.08.28 1
karta gwarancyjna doc 49,5 2018.08.28 1
KOSZ JPG 106,1 2018.08.28 1
lampa pdf 219,8 2018.08.28 1
ŁAWKA JPG 78,8 2018.08.28 1
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2018.08.28 1
oświetlenie1 pdf 1392,8 2018.08.28 1
oświetlenie2 pdf 178,3 2018.08.28 1
oświetlenie3 pdf 114,2 2018.08.28 1
PARK OPIS pdf 51,3 2018.08.28 1
PARK_PLAN pdf 530,6 2018.08.28 1
PRZEDMIAR_PARK POWSTAŃCÓW_ETAP pdf 235,9 2018.08.28 3
SCHODY pdf 399,4 2018.08.28 1
STWiOR pdf 428,5 2018.08.28 1
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 23,9 2018.08.28 1
wzór oferty na roboty budowlane docx 31,8 2018.08.28 1
wzór umowy roboty budowlane doc 93,5 2018.08.28 1
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.08.28 1

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej pdf 3931,8 2018.08.28 1
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 349,5 2018.08.28 2
załączniki do SIWZ zip 9172,0 2018.08.28 1

Pobierz wszystkie dokumenty