Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/08/01/2018

"Przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii w CSKMSWIA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,4 2018.08.29 184

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenia 03.10.2018 pdf 70,5 2018.10.03 60
Sprostowanie ogłoszenia 20.09.2018 pdf 85,0 2018.09.20 69
Sprostowanie ogłoszenia z dnia 10.10.2018 pdf 70,5 2018.10.10 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 295,5 2018.08.29 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 81,0 2018.08.29 61
Formularz ofertowy docx 56,2 2018.08.29 82
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 71,5 2018.08.29 49
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 322,5 2018.08.29 61
klauzula doc 71,0 2018.08.29 53
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 67,0 2018.08.29 51
Przedmiary, projekty ,opisy zip 142490,1 2018.08.29 1475
rodo załącznik nr 1 i nr 2 do umowy docx 15,3 2018.08.29 55
Wykaz osób docx 56,2 2018.08.29 54
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 54,7 2018.08.29 66
Wzór umowy doc 263,0 2018.08.29 80
Załącznik do umowy Oświadczenie RODO docx 52,8 2018.08.29 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2018.08.29 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 63,5 2018.09.11 93
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.09.2018 doc 90,5 2018.09.20 85
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 03.10.2018 doc 75,5 2018.10.03 65
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 10.10.2018 doc 68,5 2018.10.10 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 81,5 2018.10.10 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja dotycząca wentylacji i klimatyzacji zip 7238,9 2018.09.20 81
Informacja z otwarcia ofert doc 69,0 2018.10.26 120
Klauzula informacyjna POIŚ (2) docx 52,3 2018.10.12 42
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 60,0 2018.10.03 63
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 10.10.2018 doc 60,0 2018.10.10 74
Załaczniki do odpowiedzi z dnia 10.10.2018 zip 3582,7 2018.10.10 62
Zmodyfikowany wzór umowy doc 264,0 2018.10.10 48

Pobierz wszystkie dokumenty