Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/08/01/2018

"Przebudowa i modernizacja Kliniki Ortopedii w CSKMSWIA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,4 2018.08.29 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 346,5 2018.08.29 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 81,0 2018.08.29 10
Formularz ofertowy docx 56,2 2018.08.29 26
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 71,5 2018.08.29 8
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 322,5 2018.08.29 12
klauzula doc 71,0 2018.08.29 12
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 67,0 2018.08.29 8
Przedmiary, projekty ,opisy zip 142490,1 2018.08.29 88
rodo załącznik nr 1 i nr 2 do umowy docx 15,3 2018.08.29 9
Wykaz osób docx 56,2 2018.08.29 9
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 54,7 2018.08.29 12
Wzór umowy doc 263,0 2018.08.29 16
Załącznik do umowy Oświadczenie RODO docx 52,8 2018.08.29 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,5 2018.08.29 10

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 63,5 2018.09.11 18

Pobierz wszystkie dokumenty