Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-14/18

"Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,0 2018.08.28 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,8 2018.08.28 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,9 2018.08.28 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,4 2018.08.28 8
protokół odbioru docx 30,4 2018.08.28 7
Wzór oferty na dostawy doc 44,0 2018.08.28 9
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 64,3 2018.08.28 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,8 2018.09.06 3

Pobierz wszystkie dokumenty