Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-14/18

"Dostawa urządzeń sieciowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,0 2018.08.28 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 68,8 2018.08.28 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,9 2018.08.28 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,4 2018.08.28 23
protokół odbioru docx 30,4 2018.08.28 25
Wzór oferty na dostawy doc 44,0 2018.08.28 20
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 64,3 2018.08.28 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,8 2018.09.06 24

Pobierz wszystkie dokumenty