Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-13/18

"Dostawa stacji roboczej z akceleratorem obliczeniowym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,7 2018.08.28 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 75,4 2018.08.28 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,1 2018.08.28 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 39,1 2018.08.28 21
protokół odbioru docx 30,4 2018.08.28 23
Wzór oferty na dostawy doc 44,9 2018.08.28 27
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 62,7 2018.08.28 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 31,6 2018.09.06 27

Pobierz wszystkie dokumenty