Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-13/18

"Dostawa stacji roboczej z akceleratorem obliczeniowym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 47,7 2018.08.28 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 75,4 2018.08.28 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,1 2018.08.28 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 39,1 2018.08.28 10
protokół odbioru docx 30,4 2018.08.28 9
Wzór oferty na dostawy doc 44,9 2018.08.28 9
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 62,7 2018.08.28 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 31,6 2018.09.06 4

Pobierz wszystkie dokumenty