Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-421/18

"Dostawa aparatury kontrolnej wolnych dróg przejazdu w wieży i rząpiu szybu górniczego KC-zp.272-421/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie421 pdf 137,5 2018.08.23 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 67,4 2018.09.27 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,3 2018.08.23 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2018.08.23 70
Wzór formularza oferty doc 27,4 2018.08.23 69
Wzór umowy - dostawy doc 32,6 2018.08.23 62

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 222,2 2018.10.04 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 421 xml 121,0 2018.08.23 59
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 215,5 2018.09.24 59
Informacja o zmianie ogłoszenia2 docx 215,6 2018.10.01 50
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.17 53
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 70,0 2018.10.04 54
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,1 2018.09.27 56
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 213,4 2018.10.04 59

Pobierz wszystkie dokumenty