Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/59/2018

"Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury firm BBraun i Aesculap, respiratorów Hamilton i Galileo oraz aparatów USG i echokardiografów firmy GE"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 28,3 2018.08.10 38

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 302,4 2018.08.22 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 73,4 2018.08.10 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,9 2018.08.10 32
formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ doc 98,0 2018.08.10 42
formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ doc 57,5 2018.08.10 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.08.10 37
Umowa, zgoda powierzenia przetwarzania danych - RODO docx 19,5 2018.08.10 32
zał nr 5 - wzór umowy doc 132,0 2018.08.10 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 555,9 2018.09.03 22
odpowiedzi nr 1 pdf 2840,0 2018.08.28 23
przedłużenie terminu składania ofert pdf 476,4 2018.08.22 39

Pobierz wszystkie dokumenty