Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.5.2018

"Naprawa dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Drawno"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Drawno

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 4818,1 2018.08.10 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 9030,4 2018.08.10 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. nr 1 Formularz oferty doc 54,5 2018.08.10 38
Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 27,3 2018.08.10 43
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 26,0 2018.08.10 42
Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich docx 25,4 2018.08.10 47
Zał. nr 5 - Wykaz robót doc 38,0 2018.08.10 41
Zał. nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 26,2 2018.08.10 35
Zał. nr 7 - Wzór umowy docx 46,5 2018.08.10 44
Zał. nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu docx 22,6 2018.08.10 34
Zał. nr 9 - mapki pdf 2738,4 2018.08.10 52
Zał. nr10 Przedmiar pdf 181,1 2018.08.10 51
Zał. nr11 STWiOR doc 58,5 2018.08.10 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 274,5 2018.08.27 37

Pobierz wszystkie dokumenty