Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-364/18

"wykonanie, dostawa i montaz mebli w pawilonie D-1, pok. 403 dla WIMIR- KC-zp.272-364/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,0 2018.08.10 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 1005,6 2018.08.10 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty doc 29,4 2018.08.10 62
Wzór umowy - dostawy doc 37,3 2018.08.10 55
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2018.08.10 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,0 2018.08.10 54
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.09.18 54
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2018.08.10 59

Pobierz wszystkie dokumenty