Szczegóły ogłoszenia

NZ/41/Rb/N/AC/2018

" "Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 334,0 2018.08.09 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 731,5 2018.08.09 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA zip 20158,4 2018.08.09 41
BRANŻA ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA zip 86498,6 2018.08.09 12
BRANŻA GAZY MEDYCZNE zip 1266,0 2018.08.09 12
BRANŻA SANITARNA zip 41861,0 2018.08.09 17
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 781,9 2018.08.09 7
Formularz ofertowy docx 66,6 2018.08.09 9
KONSTRUKCJA zip 15655,8 2018.08.09 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 68,0 2018.08.09 7
projekt umowy docx 794,2 2018.08.09 10
PRZEDMIARY ROBÓT zip 547,0 2018.08.09 17
TECHNOLOGIA zip 1614,2 2018.08.09 10
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 781,7 2018.08.09 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 296,4 2018.08.16 2

Pobierz wszystkie dokumenty