Szczegóły ogłoszenia

NZ/41/Rb/N/AC/2018

" Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 333,7 2018.08.09 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 731,5 2018.08.09 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA zip 20158,4 2018.08.09 122
BRANŻA ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA zip 86498,6 2018.08.09 70
BRANŻA GAZY MEDYCZNE zip 1266,0 2018.08.09 64
BRANŻA SANITARNA zip 41861,0 2018.08.09 64
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 781,9 2018.08.09 60
Formularz ofertowy docx 66,6 2018.08.09 58
KONSTRUKCJA zip 15655,8 2018.08.09 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 68,0 2018.08.09 54
projekt umowy docx 794,2 2018.08.09 69
PRZEDMIARY ROBÓT zip 547,0 2018.08.09 80
TECHNOLOGIA zip 1614,2 2018.08.09 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 781,7 2018.08.09 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Brakujące rysunki zip 15414,8 2018.08.22 64
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 296,4 2018.08.16 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 506,7 2018.08.22 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 285,4 2018.08.28 178

Pobierz wszystkie dokumenty