Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.17.2018

"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 225,1 2018.08.07 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 160,5 2018.08.07 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 17487,2 2018.08.07 38
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2018.08.07 50
Formularz oferty doc 102,0 2018.08.07 35
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2018.08.07 36
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 127,5 2018.08.07 34
Projekt umowy doc 305,5 2018.08.07 33
STWIORB zip 341,4 2018.08.07 32
Wykaz robót budowlanych doc 87,0 2018.08.07 33
Wykaz osób doc 88,0 2018.08.07 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.08.07 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 117,3 2018.08.28 44

Pobierz wszystkie dokumenty