Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.17.2018

"Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 225,1 2018.08.07 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 160,5 2018.08.07 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 17487,2 2018.08.07 11
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2018.08.07 6
Formularz oferty doc 102,0 2018.08.07 9
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,0 2018.08.07 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 127,5 2018.08.07 6
Projekt umowy doc 305,5 2018.08.07 6
STWIORB zip 341,4 2018.08.07 6
Wykaz robót budowlanych doc 87,0 2018.08.07 6
Wykaz osób doc 88,0 2018.08.07 6
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.08.07 6

Pobierz wszystkie dokumenty