Szczegóły ogłoszenia

SA.270.07.2018

"Wykonanie operatów hydrologicznych dla Nadleśnictwa Bierzwnik i Nadleśnictwa Głusko"

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie UZP pdf 4650,8 2018.08.06 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert operat hydrologiczny pdf 354,3 2018.08.17 63
SIWZ pdf 8935,9 2018.08.06 53
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 79,5 2018.08.06 44
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 61,0 2018.08.06 39
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 71,0 2018.08.06 39
Zał. 4 oświdaczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 64,5 2018.08.06 38
Zał. 5 wykaz osób doc 66,5 2018.08.06 43
Zał. 6 projekt umowy pdf 240,2 2018.08.06 41
zał. 7 szczegółowy opis pdf 242,9 2018.08.06 51
zał. 8 szczegółowy przedmiar xlsx 29,1 2018.08.06 47
zał. 9 materiały pomocnicze do opisu przedmiotu zamówienia pdf 120,9 2018.08.06 43

Pobierz wszystkie dokumenty