Szczegóły ogłoszenia

SA.270.07.2018

"Wykonanie operatów hydrologicznych dla Nadleśnictwa Bierzwnik i Nadleśnictwa Głusko"

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie UZP pdf 4650,8 2018.08.06 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert operat hydrologiczny pdf 354,3 2018.08.17 49
SIWZ pdf 8935,9 2018.08.06 39
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 79,5 2018.08.06 30
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 61,0 2018.08.06 28
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 71,0 2018.08.06 23
Zał. 4 oświdaczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 64,5 2018.08.06 26
Zał. 5 wykaz osób doc 66,5 2018.08.06 30
Zał. 6 projekt umowy pdf 240,2 2018.08.06 27
zał. 7 szczegółowy opis pdf 242,9 2018.08.06 34
zał. 8 szczegółowy przedmiar xlsx 29,1 2018.08.06 33
zał. 9 materiały pomocnicze do opisu przedmiotu zamówienia pdf 120,9 2018.08.06 29

Pobierz wszystkie dokumenty